Karies

posted in: Karies | 0

Allmänt

Karies, eller hål i tänderna, får man när skadliga bakterier bildar syror som luckrar upp tandytans emalj. Syrorna kan göra ett hål in i tandens innersta del om inte angreppet stoppas i tid. Ofta får man hål på de delar av tänderna där det är svårt att hålla rent med tandborstning.

Mindre skador på tänderna kan läkas av saliven. Om man lider av muntorrhet riskerar man att lättare få karies.

Äldre personer får oftare karies än unga. Det kan bero på att många äldre tar läkemedel som ger muntorrhet. Om man är äldre är det också vanligt att man har blottade tandhalsar som är känsliga för syraangrepp. Dessutom är det vanligt med många lagningar vilket kan göra det svårare att hålla det rent.

När ska man söka vård?

Vid ett tandläkarbesök gör tandläkaren eller tandhygienisten ofta en riskbedömning och föreslår utifrån den en tid för nästa undersökning. Då ökar möjligheten att upptäcka karies på ett tidigt stadium.

Om man har problem med ilningar eller har tandvärk ska man så fort som möjligt söka tandvård.

Källa: 1177