Allmänt tandvårdsbidrag

Vanliga frågor

Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från och med det år man fyller 23 år. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige men vilka enligt socialförsäkringsbalken inte är att anse som bosatta i landet.

Det allmänna tandvårdsbidraget betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten. Men bidraget tillhör patienten, och det är patienten som bestämmer om det ska användas eller inte.

Patienten behöver inte ansöka om bidraget med någon blankett, utan säger till om att han eller hon vill använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen.

Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle.

Nytt bidrag varje år

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.
Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder

  • Från och med det år man fyller 23 år till och med det år man fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 30 och till och med det år man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Även om tandvårdsbidraget i första hand är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande behandling får det också användas för andra åtgärder. Det får dock inte användas vid kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning.

Ersättning från högkostnadsskyddet

Om en patient väljer att använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en behandling dras bidraget av vid beräkningen av eventuell ersättning från högkostnadsskyddet.

Källa: Försäkringskassan